Pomozte nám zajistit bezpečná a důstojná pracovní místa 8.8.2019

Pomozte nám pro ženy v sociální tísni, které navštěvují naši dílnu, zajistit do konce roku 2019 bezpečná pracovní místa a důstojnou odměnu za jejich práci. Podpořte kampaň na darujme.cz.

Naše dílna funguje jako sociální podnik, vyrábíme módu, šperky a doplňky. Narozdíl od běžně fungujících komerčních subjektů, však pracujeme se ženami, které nejsou kvalifikované – právě rozvoj jejich kvalifikace je jedním ze základních cílů naší práce. Proces výroby se tak ovšem stává z hlediska komerčního méně efektivním a nákladnějším.

 

 

Finanční prostředky použijeme na pokrytí tří základních položek nákladů, které ženám v naší dílně zajišťují bezpečná a důstojná pracovní místa:

  1. Nájem dílny
  2. Pravidelné pracovní supervize
  3. Finanční bonusy, které vyplácíme ženám za dobře odvedenou práci

 

Podpořit nás můžete zde.

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu žen, které se snaží prací dostat ze svých problémů.

Bez našich dárců a zákazníků by nebylo možné dílnu provozovat.